logo1 logo2 logo3

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضای کمیته علمی کنگره استروک ایران ( 4556 بازدید)
تاریخ و زمان برگزاری همایش انجمن استروک ایران ( 4246 بازدید)
برنامه اولیه کنگره استروک ایران ( 3529 بازدید)
اطلاعیه ( 3379 بازدید)
سمپوزیوم فصلی انجمن استروک با عنوان Summer School و اسپانسری کمپانی بهرینگر ( شفایاب گستر ) برگزار می گردد ( 3186 بازدید)
تصاویر استند کنگره سکته مغزی ایران در کنگره جهانی سکته مغزی حیدر أباد و نیز پوسترهای همکاران ایرانی در این کنگره ( 3085 بازدید)
تاریخ همایش ( 2848 بازدید)
راهنمای تدوین مقاله برای قبول و ارائه در نهمین کنگره استروک ایران ( 2780 بازدید)
گروههای هدف ( 2536 بازدید)
محورهای تخصصی کنگره: ( 2499 بازدید)
ارتباط با دبیرخانه ( 2471 بازدید)
برگزاری دهمین کنگره استروک ایران ( 2465 بازدید)
اهداف کنگره ( 2419 بازدید)
اعضای کنگره ( 2355 بازدید)
کارگاه های آموزشی ( 2331 بازدید)
گروههای هدف ( 2302 بازدید)
برگزارکنندگان ( 2288 بازدید)
سخنرانان کلیدی ( 2267 بازدید)
اعضای کمیته اجرایی کنگره استروک ایران ( 2262 بازدید)
حامیان کنگره ( 2227 بازدید)
سمینارهای آموزشی ( 2181 بازدید)
نمایشگاه جانبی: ( 2148 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
کنگره استروک ایران (Iran Stroke Congress) ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای کمیته علمی کنگره استروک ایران ( 558 چاپ)
تاریخ و زمان برگزاری همایش انجمن استروک ایران ( 481 چاپ)
گروههای هدف ( 297 چاپ)
اطلاعیه ( 281 چاپ)
اعضای کنگره ( 279 چاپ)
نمایشگاه جانبی: ( 277 چاپ)
گروههای هدف ( 276 چاپ)
راهنمای تدوین مقاله برای قبول و ارائه در نهمین کنگره استروک ایران ( 275 چاپ)
اهداف کنگره ( 270 چاپ)
ارتباط با دبیرخانه ( 269 چاپ)
برنامه اولیه کنگره استروک ایران ( 267 چاپ)
کنگره استروک ایران (Iran Stroke Congress) ( 261 چاپ)
محورهای تخصصی کنگره: ( 261 چاپ)
حامیان کنگره ( 260 چاپ)
برگزاری دهمین کنگره استروک ایران ( 256 چاپ)
کارگاه های آموزشی ( 255 چاپ)
تصاویر استند کنگره سکته مغزی ایران در کنگره جهانی سکته مغزی حیدر أباد و نیز پوسترهای همکاران ایرانی در این کنگره ( 250 چاپ)
    ... آمار بیشتر