logo1 logo2 logo3

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضای کمیته علمی کنگره استروک ایران ( 5288 بازدید)
تاریخ و زمان برگزاری همایش انجمن استروک ایران ( 4845 بازدید)
برنامه نهایی کنگره استروک ایران ( 4356 بازدید)
اطلاعیه ( 3940 بازدید)
سمپوزیوم فصلی انجمن استروک با عنوان Summer School و اسپانسری کمپانی بهرینگر ( شفایاب گستر ) برگزار می گردد ( 3761 بازدید)
تصاویر استند کنگره سکته مغزی ایران در کنگره جهانی سکته مغزی حیدر أباد و نیز پوسترهای همکاران ایرانی در این کنگره ( 3663 بازدید)
تاریخ همایش ( 3650 بازدید)
راهنمای تدوین مقاله برای قبول و ارائه در نهمین کنگره استروک ایران ( 3277 بازدید)
برگزاری دهمین کنگره استروک ایران ( 3049 بازدید)
گروههای هدف ( 3027 بازدید)
ارتباط با دبیرخانه ( 2992 بازدید)
محورهای تخصصی کنگره: ( 2976 بازدید)
اهداف کنگره ( 2888 بازدید)
کارگاه های آموزشی ( 2887 بازدید)
اعضای کنگره ( 2852 بازدید)
گروههای هدف ( 2786 بازدید)
برگزارکنندگان ( 2770 بازدید)
سخنرانان کلیدی ( 2734 بازدید)
اعضای کمیته اجرایی کنگره استروک ایران ( 2727 بازدید)
حامیان کنگره ( 2680 بازدید)
سمینارهای آموزشی ( 2646 بازدید)
نمایشگاه جانبی: ( 2606 بازدید)
پیشرفت در علوم زیستی و پزشکی بالینی ( 1577 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
کنگره استروک ایران (Iran Stroke Congress) ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای کمیته علمی کنگره استروک ایران ( 638 چاپ)
تاریخ و زمان برگزاری همایش انجمن استروک ایران ( 551 چاپ)
گروههای هدف ( 363 چاپ)
اطلاعیه ( 342 چاپ)
گروههای هدف ( 339 چاپ)
اعضای کنگره ( 339 چاپ)
راهنمای تدوین مقاله برای قبول و ارائه در نهمین کنگره استروک ایران ( 338 چاپ)
کنگره استروک ایران (Iran Stroke Congress) ( 334 چاپ)
برنامه نهایی کنگره استروک ایران ( 334 چاپ)
نمایشگاه جانبی: ( 332 چاپ)
محورهای تخصصی کنگره: ( 330 چاپ)
اهداف کنگره ( 329 چاپ)
ارتباط با دبیرخانه ( 325 چاپ)
برگزاری دهمین کنگره استروک ایران ( 323 چاپ)
تصاویر استند کنگره سکته مغزی ایران در کنگره جهانی سکته مغزی حیدر أباد و نیز پوسترهای همکاران ایرانی در این کنگره ( 318 چاپ)
اعضای کمیته اجرایی کنگره استروک ایران ( 314 چاپ)
حامیان کنگره ( 313 چاپ)
    ... آمار بیشتر