logo1 logo2 logo3

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضای کمیته علمی کنگره استروک ایران ( 7881 بازدید)
تاریخ و زمان برگزاری همایش انجمن استروک ایران ( 6063 بازدید)
برنامه نهایی کنگره استروک ایران ( 5100 بازدید)
اطلاعیه ( 5067 بازدید)
سمپوزیوم فصلی انجمن استروک با عنوان Summer School و اسپانسری کمپانی بهرینگر ( شفایاب گستر ) برگزار می گردد ( 4953 بازدید)
تصاویر استند کنگره سکته مغزی ایران در کنگره جهانی سکته مغزی حیدر أباد و نیز پوسترهای همکاران ایرانی در این کنگره ( 4821 بازدید)
تاریخ همایش ( 4393 بازدید)
راهنمای تدوین مقاله برای قبول و ارائه در نهمین کنگره استروک ایران ( 4148 بازدید)
گروههای هدف ( 3811 بازدید)
برگزاری دهمین کنگره استروک ایران ( 3788 بازدید)
ارتباط با دبیرخانه ( 3700 بازدید)
اعضای کنگره ( 3662 بازدید)
محورهای تخصصی کنگره: ( 3642 بازدید)
کارگاه های آموزشی ( 3635 بازدید)
گروههای هدف ( 3561 بازدید)
اهداف کنگره ( 3551 بازدید)
اعضای کمیته اجرایی کنگره استروک ایران ( 3502 بازدید)
برگزارکنندگان ( 3455 بازدید)
سخنرانان کلیدی ( 3442 بازدید)
حامیان کنگره ( 3327 بازدید)
سمینارهای آموزشی ( 3318 بازدید)
نمایشگاه جانبی: ( 3291 بازدید)
پیشرفت در علوم زیستی و پزشکی بالینی ( 2172 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
کنگره استروک ایران (Iran Stroke Congress) ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای کمیته علمی کنگره استروک ایران ( 986 چاپ)
تاریخ و زمان برگزاری همایش انجمن استروک ایران ( 682 چاپ)
گروههای هدف ( 461 چاپ)
اعضای کنگره ( 438 چاپ)
اطلاعیه ( 437 چاپ)
برنامه نهایی کنگره استروک ایران ( 435 چاپ)
گروههای هدف ( 432 چاپ)
کنگره استروک ایران (Iran Stroke Congress) ( 431 چاپ)
محورهای تخصصی کنگره: ( 427 چاپ)
راهنمای تدوین مقاله برای قبول و ارائه در نهمین کنگره استروک ایران ( 423 چاپ)
اهداف کنگره ( 421 چاپ)
اعضای کمیته اجرایی کنگره استروک ایران ( 419 چاپ)
نمایشگاه جانبی: ( 417 چاپ)
برگزاری دهمین کنگره استروک ایران ( 416 چاپ)
ارتباط با دبیرخانه ( 412 چاپ)
تصاویر استند کنگره سکته مغزی ایران در کنگره جهانی سکته مغزی حیدر أباد و نیز پوسترهای همکاران ایرانی در این کنگره ( 409 چاپ)
سخنرانان کلیدی ( 407 چاپ)
    ... آمار بیشتر